Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSM-a7b7c44d-b455
Název zakázky
Nátěr plechových šikmých střech objektů č. 15, 18, 23, 24, 26 a 28 v areálu Pražské plynárenské, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle.
Uveřejněno od
26.04.2016 09:12:38
Aktualizace
26.04.2016 09:12:38
Lhůta pro podání nabídek
27.05.2016 12:00:00
Druh
Předmět
Nátěr plechových šikmých střech objektů č. 15, 18, 23, 24, 26 a 28 v areálu Pražské plynárenské, a. s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle. Předpokládaný rozsah prací : -nátěr střešních plechů včetně klempířských prvků a okapových žlabů, okapové svody nenatírat -odstranění nesourodé vrstvy původních nátěrů -odmaštění - žádáme vytipování vhodného materiálu včetně vyčíslení ceny za jednotku (1 m2) -dvojitý nátěr základní barvou – žádáme vytipování vhodného materiálu včetně vyčíslení ceny za jednotku (1 m2) -nátěr vrchní barvou, odstín „červenohnědá“ – žádáme vytipování vhodného materiálu včetně vyčíslení ceny za jednotku (1 m2) Výměry jednotlivých střech (berte jako informativní údaj) : 23 -- 480m2 15 -- 320m2 24 -- 340m2 včetně myčky 26 -- 270m2 18 -- 1050m2 28 -- 720m2 V rámci nabídky použitých materiálů bere uchazeč na vědomí požadavek zadavatele na záruku minimálně 10let na soudržnost nátěrů střešních konstrukcí. Uchazeč provede 12 měsíců po skončení zakázky v rámci této zadávací dokumentace kontrolu stavu všech střech včetně doložení jejich stavu (fotodokumentace) a případných drobných oprav. Tuto činnost vyčíslí samostatně a zahrne do celkových stanovených nákladů . Tato částka však bude fakturována až po provedení prací. Nabídka bude podána jako vyplněný Krycí list a čestné prohlášení, viz. příloha č. 1 této Zadávací dokumentace. Přílohou tohoto dokumentu bude předložení odborných předpokladů uchazeče k provedení díla. Současně uchazeči předloží technické listy, certifikáty, apod. k použitým materiálům. Tyto doklady budou předloženy v českém jazyce. Součástí nabídky bude přehled zpracovaných akcí obdobného rozsahu a povahy za posledních 5 let včetně referencí od zadavatelů těchto zakázek. Pro dostatečnost podkladů a informací se provede schůzka zájemců na místě realizace díla. Termín schůzky se stanovuje na 12.5.2016 v 9.00hod. Zájemci jsou povinni potvrdit účast na této schůzce na mailovou adresu rostislav.stefanik@ppsm.cz
Kontaktní osoba
Štefánik Rostislav