Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSM200036
Název zakázky
Výběr nájemce prostoru sloužícího k podnikání v objektu společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní 37/38, Praha 1
Uveřejněno od
25.06.2020 00:56:01
Aktualizace
25.06.2020 00:56:01
Lhůta pro podání nabídek
23.07.2020 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem a účelem výběrového řízení je provozování služeb uchazeče v předmětu nájmu – v nebytových prostorech na nádvoří objektu společnosti Pražská plynárenská, a.s., Národní třída 37/38, Praha 1, za dodržení podmínek stanovených zadavatelem.
Kontaktní osoba
Svobodová Kateřina Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, , to se týká najmu ? Správně chápu předpokládané ročně nájemné nad 1 mil. Kč ? Jistina ve vyšší 3 měsíčních najmu vkládá na jaký účet ? Myšleno nabízeny námi měsíční nájem bez DPH, nebo včetně DPH ? Děkuji S pozdravem A.Aslanyan
Odpověď:
Ano, předpokládaná hodnota zakázky se týká výše nájemného. Je na uchazeči, jakou nabídku v rámci výběrového řízení podá. Jistina ve výši 3 měsíčních nájmů se skládá, po uzavření smlouvy, na účet pronajímatele – je uvedeno v Příloze č. 4 zadávací dokumentace (Smlouva o nájmu nebytových prostor, Článek 9, bod 9.8). Nabízené měsíční nájemné se uvádí bez DPH, dále se uvádí sazba DPH a bude vyplněna i výše měsíčního nájemného včetně DPH – je uvedeno v Příloze č. 2 zadávací dokumentace (Krycí list a čestné prohlášení), které je uchazeč povinen dle zadání vložit do nabídky.

Dotaz č. 2:
Dobrý den, Omlouvám se, poslal jsem dotaz, a pak až potom pozorně přečetl smlouvu, ze začátku jsem špatně pochopil, navíc udělalo zmatek to, že zkušenosti vím , často městsky části ,nebo nedávno ministerstvo zemědělství , mají podmínku složení kauce před zúčastněným výběrového řízení . Už mám skoro připravenou nabídku nabízíme 100 000 Kč bez DPH měsíčně doufám , že trefíme . Kdyby něco chybělo , bude potom výzva doplnit ? Píšu podnikatelský záměr a narazil jsem na par vět , který poprosím rozjasnit: organizační struktura zaměstnanců s přihlédnutím k odborné profesní způsobilosti - zajištění provozu . Organizační struktura zaměstnanců asi liniová vedoucí a prodavače (čky), < přihlédnutím k odborné profesní způsobilosti > nevím ??? Zajištění provozu je to asi ohlášení nebo registrace činnosti u dozorového orgánu ? Způsoby propagace je to asi reklama ? Děkuji s pozdravem A.Aslanyan
Odpověď:
Dobrý den, doporučujeme si pečlivě prostudovat zadávací dokumentaci, kde je jednoznačně popsáno, jaké dokumenty je uchazeč v rámci nabídky povinen doložit. O případném doplnění chybějících dokumentů bude rozhodovat hodnotící komise. Bod podnikatelského záměru – „Organizační struktura zaměstnanců s přihlédnutím k odborné profesní způsobilosti – zajištění provozu“: Organizační struktura zaměstnanců se bude vždy odvíjet od záměru využití prostoru, tj. např. kolik pracovníků bude v provozovně, jaké profese apod. Způsobem propagace je myšleno např.: reklamní štíty na fasádě, úprava výloh, prezentace na sociálních sítích či jiných komunikačních médiích apod.