Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSM-70e6a161-d448
Název zakázky
Rekonstrukce hlavní budovy (objektů č. 36 a 37) v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle
Uveřejněno od
26.06.2015 14:51:18
Aktualizace
26.06.2015 14:51:18
Lhůta pro podání nabídek
03.08.2015 12:00:00
Druh
Předmět
Stavební práce - Rekonstrukce hlavní budovy (objektů č. 36 a 37) v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 - Michle a související dodávky a služby.
Kontaktní osoba
Štefánik Rostislav

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, v příloze zasílám naše dotazy k výběrovému řízení. Děkuji za vyřízení. S pozdravem Tomáš Zdeněk Metrostav a.s.
Přílohy:
d-J__NAB_DKY_Rekonstrukce_budov_36_37_Dotazy_a_odpov_di_PP_36_a_37_Dotaz__1_MTS_TZ.pdf
Odpověď:

Dotaz č. 2:
Příloha tab ocel nosníků
Přílohy:
d-J__NAB_DKY_Rekonstrukce_budov_36_37_Dotazy_a_odpov_di_TAB__ocel_nosn_k_.xlsx
Odpověď:

Odpověď:

Dotaz č. 4:
Dobrý den, prosím o odpovědi viz přiložená příloha Látal Jindřich Instalace Praha spol. s r.o.
Přílohy:
d-Dotaz_IP_Pra_sk__plyn_rensk__21072015.docx
Odpověď:

Dotaz č. 5:
Dobrý den, prosím o odpovědi viz přiložená příloha Látal Jindřich Instalace Praha spol. s r.o.
Přílohy:
d-Dotaz_IP_Pra_sk__plyn_rensk__21072015.docx
Odpověď:
Dobrý den. Jako odpověď na dotazy, zaslané v průběhu vyhlášeného výběrového řízení na provedení stavby Rekonstrukce hlavní budovy ( objektů č. 36 a 37 ) v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4 – Michle uvádíme následující : 1.Dotazy, týkající se nesrovnalostí mezi Projektovou dokumentací a Výkazem výměr jsou řešeny vypracováním upraveného Výkazu výměr, který je vyvěšen na portále Výběrových řízení u uvedené akce jako příloha č. 6 – Upravený Výkaz výměr. Nadále žádáme uchazeče, aby pro vypracování nabídky použili tento upravený Výkaz výměr a považovali ho za směrodatný a jediný pro vypracování celkové nabídky uchazeče. Uchazeč ve své nabídce „ Vzorový krycí list – Nabídka uchazeče – Celková cena „ vysloveně uvede, že jeho nabídka vychází z upraveného Výkazu výměr. 2.Pro vypracování nabídky uchazeče je vyvěšen na portále Výběrových řízení u uvedené akce jako příloha č. 7 – Krycí list a čestné prohlášení – závazný vzor EDIT tento dokument v editovatelné podobě. Nadále žádáme uchazeče, aby pro vypracování nabídky použili tento upravený dokument. 3.Rozsah restaurátorských prací dřevěného stropu v zasedací místnosti – celá zasedací místnost – stěny i strop jsou ve velmi dobrém stavu, nepůjde o restaurování nýbrž o ochranu stávajícího stavu a drobnou repasi po provedení instalací, průrazů a podobných činností, stanovených Projektovou dokumentací . -nutné zakrytí a pečlivá ochrana v průběhu stavby!!! -drobné demontáže a zpětné montáže z důvodů provedení nových instalací ( elektro, vzduchotechnika, topení a chlazení ) -závěrečné očištění a napuštění konzervačním prostředkem 4.Není třeba dodržet předepsané procento zařízení staveniště a územních vlivů. 5.Rozsah demontážních prací silnoproudých rozvodů nad rámec upraveného Výkazu výměr určit jako standardní elektroinstalace platné v době svého vzniku, případně osobní prohlídkou. 6.V příloze tohoto e-mailu je fotodokumentace svítidel ve 2.NP. Jde o ochranu těchto svítidel v průběhu stavby – jejich demontáž, uskladnění a po skončení rekonstrukce jejich vyčištění a revizi včetně zpětného instalování na původní místa. 7. Předpoklad je nábytek vyráběný na míru, tudíž při návrhu a výrobě je nutno počítat s prostory pro vedení kabelů a osazení přístrojů. Jedná se o nábytek pořizovaný v rámci upraveného Výkazu výměr. 8. Část slaboproud: EPS, EZS, ACS v areálu spravuje CM security system, s.r.o, kontakt Jan Kirchner, kirchner@cm-sec.cz, 603570510. CCTV - v areálu zatím není EZS - ABI-Sicherheitssysteme ACS – AneT Závěrem upozorňuji na skutečnost, že vyvěšením upraveného Výkazu výměr se tento stává hlavním podkladem pro vypracování nabídky uchazeče. Případné další podněty na doplnění cenové nabídky uvede uchazeč mimo cenu stanovenou upraveným Výkazem výměr. Děkuji za vaše dotazy, vyjádření a připomínky. S pozdravem Rostislav Štefánik Vedoucí úseku údržby majetku a investic T +420 267 175 449 M +420 602 742 689 rostislav.stefanik@ppsm.cz www.ppsm.cz
Přílohy:
o-Odpov___na_dotazy_23_07_2015.docx
o-VV_36_37___AKTUALIZOVAN_.xls
o-P__loha____7___Kryc__list_a__estn__prohl__en__z_vazn__vzor__EDIT.pdf

Dotaz č. 6:
Pražská plynárenská, a.s. Národní 37, 110 00 Praha 1-Nové Město Kontaktní osoba: Rostislav Štefánik Dobrý den, tímto bychom Vás rádi požádali o poskytnutí dodatečných informací k zadávacím podmínkám na veřejnou zakázku s názvem "Rekonstrukce hlavní budovy (objektů č.36 a č.37) v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, Praha 4-Michle" dle níže uvedených dotazů: Dotazy zní: 1.V tabulce oken je požadavek na zasklení „zasklené bezpečnostním tepelně a zvukově izolačním dvojsklem dvojsklem splňující požadavky ČSN 73 0540“, nikde dále v textu již není konkrétní specifikace požadavku na bezpečnostní sklo (zařazení do bezp. třídy - např. P2A...). Žádáme o vyjádření. 2.Dále prosíme o dopřesnění požadavku na výměnu vzduchu (ze zadání - popisu u položek) není možné určit, zda bude dostačující odvětrání místnosti tzv. mikroventilací, která je standardně zahrnuta v celoobvodovém kování eurookna nebo je například nutnost uvažovat větrací mřížkou. 3.Dále k oknům, je možno uvažovat s materiálem smrk, když jsou okna v barvě, nebo zadavatel trvá na borovici. 4.Ve výkazu výměr v SO 01.1 položce 124 – montáž lešení je cca.dvojnásobná výměra než v demontáži lešení, položka 126, žádáme o kontrolu, případnou opravu. 5.Ve výkazu výměr v SO 01.1 položce 99 je v dílčích součtech "odečet sanační omítky" 752,677 m2, přesto je tento dílčí součet přičten, žádáme o kontrolu, případnou opravu. 6.V projektové dokumentaci je v místnosti č. 2.17 napsáno, repasovat stávající lustr, ovšem ve výkazu výměr jsme takovou položku nenašli, žádám o prověření. 7.Ve výkazu výměr v SO 01.1 položce 473 „ Restaurování dřevěného obkladu stěn a stropu včetně stávajících lustrů - zasedací místnost 2.06“ – prosíme o podrobnější popis, případně restaurátorskou zprávu co se má vše s obkladem a lustry dělat, jelikož nikde v projektové dokumentaci další podrobnosti nejsou. Předem děkujeme za zodpovězení. za uchazeče AVERS spol.s r.o. Jan Koška, jednatel společnosti vz.Ing.Michal Soukup, ved.přípravy staveb IČ: 41190840 DIČ: CZ41190840 adresa: Michelská 240/49, Praha 4, 141 00 tel.241 485 438 mob.732 214 129 e-mail: soukup@avers.cz
Odpověď: