Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSM210007
Název zakázky
Oprava oplocení u ulice U plynárny v areálu Pražské plynárenské, a.s., U Plynárny 500, 145 08 Praha 4 - Michle
Uveřejněno od
11.03.2021 07:11:36
Aktualizace
11.03.2021 07:11:36
Lhůta pro podání nabídek
29.03.2021 15:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Oprava plotu v areálu Pražské plynárenské, a.s., na adrese U Plynárny 500. Opravovaný plot se nachází v ulice U Plynárny. Práce spočívají zejména v bouracích a stavebních pracích zejména: - odstranění „odfouklých“ a nesoudržných částí omítek, - demontáže prvků ze zdiva (info cedule, světla, stožáry, IS, … - uskladnění) - rozebrání zámkové dlažby, - zakrytí konstrukcí v blízkosti zdiva (lavičky, rozvodné skříně, …) - očištění všech omítkových ploch, odrezení kovových prvků, - vyspravení poruch omítkových ploch (sponkování, doplnění, …) - provedení nových omítek, nátěry - nátěry stávajících ocelových prvků - nátěr antigraffiti - zpětné osazení demontovaných prvků (info cedule, světla, stožáry, IS, …) - vytyčení inženýrských sítí - administrativní zajištění záboru veřejného prostoru a následné oplocení záboru Dokončovací práce, vyčištění okolí stavby Oprava je rozdělena do tří (3) etap. Zadavatel tuto soutěž vypisuje s úmyslem realizovat opravu v plném rozsahu tří (3) etap, nicméně si vyhrazuje právo případně nerealizovat etapu č.3. Tato skutečnost by byla obsažena v dodatku Smlouvy o dílo.
Kontaktní osoba
Sekerka Martin Bc.