Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-e79ce64f-9087
Název zakázky
Software pro sledování a vymáhání pohledávek
Uveřejněno od
25.05.2016 17:45:25
Aktualizace
25.05.2016 17:45:25
Lhůta pro podání nabídek
21.06.2016 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmět zakázky je dodávka, instalace, implementace a technická podpora software pro sledování a vymáhání pohledávek pro Pražskou plynárenskou, a.s. Detailní specifikace zakázky je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (dále též "ZD").
Kontaktní osoba
Findejsová Eva

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, kolik uživatelů bude pracovat se systémem?
Odpověď:
Rámcově se počítá s 50 uživateli.

Dotaz č. 2:
Dobrý den, můžete prosím více upřesnit funkci '' komunikace s exekutorskými úřady '' ? děkuji
Odpověď:
Jde o zautomatizované přenosy dat mezi PP a EÚ, především automatické generování exekučních návrhů a jejich odesílání, příp. připárování došlých dokumentů od EÚ ke správnému případu a dlužníkovi.

Dotaz č. 3:
Dobrý den, v rámci vložení nabídky se očekává též vložení návrhu smlouvy. Je nutné vkládat, pokud jsou vaše návrhy smluv v rámci zadávací dokumentace závazné? Děkuji
Odpověď:
Není nutné vkládat spolu s nabídkou také smlouvy.

Dotaz č. 4:
Dobrý den, v požadovaných vlastnostech uvádíte napojení na ERP SAP. Je míru spolupráce lze ze strany SAP očekávat? Lze očekávat technickou přípravu rozhraní na straně SAP pro komunikaci mezi SAP a Collection systémem? Jaké technologie pro komunikaci jsou nejčastěji v PP využívané (webové služby, přístup do databáze, export/import dat apod.)?
Odpověď:
Příprava a definice rozhraní mezi SAP a Collection systémem bude definována a realizována zákazníkem za spolupráce dodavatele. Předpokládá se, že Collection systém umí univerzální rozhraní. Přístup v rámci koncernu bude: • WEB službami (prostřednictvím SAP PI/XI) – rozhodně preferovaná forma • přístup do databáze – ne • exporty/importy – nevylučujeme (bereme je pouze jako okrajovou možnost)

Dotaz č. 5:
Dobrý den, kolik předdefinovaných formulářů, šablon a dokumentů rámcově očekáváte? Jedná se pouze o tištěnou dokumentaci nebo i šablony pro SMS, mailing apod.?
Odpověď:
Jedná se o cca 10 formulářů v tištěné podobě. Požadavek je pouze na tištěnou formu. SMS a emaily by byly výhodou.

Dotaz č. 6:
Dobrý den, v příloze č.1 uvádíte odezvu na nahlášené incidenty do 1 hodiny. V příloze č.2 uvádíte reakční dobu 4 hodiny. Která doba je správná? Děkuji
Odpověď:
V Příloze č. 1 ZD je požadovaná odezva do 1 hodiny od nahlášení incidentu nebo požadavku a znamená potvrzení přijetí požadavku.
V Příloze č. 2 je požadováno zahájení řešení na odstranění vady do 4 hodin od přijetí požadavku.
Platí tedy obě doby.

Dotaz č. 7:
Dobrý den, v požadovaném formátu Nabídkové ceny máte dvě položky, které jsou jednorázové (Licence a Implementace) a jednu položku, která je měsíčním Maintenance. Lze nabídku takto rozdělit?
Odpověď:
Do tabulky Nabídková cena do posledního sloupce budou uvedeny ceny celkem; u položky Podpora bude uvedena cena za období 36 měsíců.