Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE210005
Název zakázky
Rámcová smlouva Microsoft enterprise agreement
Uveřejněno od
16.02.2021 18:09:05
Aktualizace
16.02.2021 18:09:05
Lhůta pro podání nabídek
08.03.2021 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem zakázky je uzavření Rámcové smlouvy o dodávce software Microsoft a o poskytování souvisejících služeb - Microsoft enterprise agreement. Detailní specifikace je uvedena v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den přeji, prosíme o zodpovězení následujících dotazů v rámci výběrového řízení k obnově licení Microsoft: Ve smlouvě zadavatel uvádí, že v rámci dodávky má být zajištěna také instalace licencí a jejich uvedení do provozu (čl. 3.1). Předmětem plnění má zjevně být i licenční podpora za podmínek v Příloze 5. • Jedná se pouze od dodávku licencí, cena neobsahuje žádné instalační či jiné práce. Prosíme o úpravu smlouvy v tomto smyslu. Podle čl. 10.1 poskytuje dodavatel na jím dodávané plnění záruku za jakost v délce 24 měsíců. V záruční době je povinen poskytovat záruční podporu a servis bez ohledu na SLA (čl. 10.2). • Záruka se řídí podmínkami výrobce. Dodavatel žádnou záruku neposkytuje. Prosíme o úpravy smlouvy v tomto smyslu. Děkuji
Odpověď:
Předmětné "sporné" body uvedené v návrhu smlouvy budou při uzavření smlouvy s výhercem výběrového řízení zohledněny a v tomto duchu upraveny.

Dotaz č. 2:
Dobrý den, k rámcové smlouvě na dodávku licencí Microsoft enterprise agreement bychom Vás chtěli požádat o reakci na následující dotazy - viz přiložený soubor Děkuji Miroslav Němeček mnemecek@dns.cz mob.603 459 579
Přílohy:
d-dotazy_IS_energetika_v1_RVsign.pdf
Odpověď:
bod 3.1. - není předmětem instalace a bude ve smlouvě zohledněno bod 3.7. - bude řešeno/vysvětleno a případně upraveno dle skutečnosti při uzavření smlouvy bod 6.4. bod 15.2. bod 17.4. bude řešeno a případně upraveno dle skutečnosti při uzavření smlouvy