Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSD200015
Název zakázky
Stavební úpravy NTL plynovodů Táboritská, Olšanská a okolí + zrušení RS č. 115, Praha 3
Uveřejněno od
06.05.2020 08:13:05
Aktualizace
06.05.2020 08:13:05
Lhůta pro podání nabídek
21.05.2020 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Stavební úpravy NTL plynovodů Táboritská, Olšanská a okolí + zrušení RS č. 115, Praha 3
Kontaktní osoba
Dufek Bohumil Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den , dovoluji si zaslat dotazy ohledně stavby : SÚ NTL Táboritská , Olšanská a okolí + zrušení RS č.115 – Praha 3 Při zpracování nabídky jsme narazili na rozpory v položkách rozpočtu , omlouvám se , ale z důvodu cenových rozdílů v dotčených položkách a nezahrnutých některých položek v rozpočtu , Vám radši posílám tento dotaz k vyřešení před podáním nabídky . Podrobný seznam uveden v příloze.
Přílohy:
d-Dotazy___vysv_tlen____akce___S__NTL_T_boritsk__Ol_ansk__a_okol____Pha_3.docx
Odpověď:
Dobrý den, bylo odpovězeno v reakci na druhý dotaz. S pozdravem Bohumil Dufek

Dotaz č. 2:
Dobrý den, prosíme o zaslání (doplnění) projektu úpravy SSZ , projektová dokumentace poskytnutá přes portál VŘ ho neobsahuje. Dle PD bude úprava SSZ v etapě č. 1 , 6a , 6b , 14. Dále prosím o doplnění položky úpravy SSZ do rozpočtu.
Odpověď:
Dobrý den, přikládám upravený VV, dle vašich připomínek a v souladu s doporučením ÚRS. S pozdravem Bohumil Dufek
Přílohy:
o-P__loha____1___S__NTL_T_boritsk___Ol_ansk__oprava_2020_05_18.xlsx