Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
PPSD-3bfb727d-71d9
Název zakázky
Stavební úpravy VVTL PRS č. 414 Drahelčice vč. úpravy měření dle požadavků N4G - úprava zadání - změna lhůty pro podání nabídek
Uveřejněno od
25.03.2019 09:28:08
Aktualizace
15.04.2019 08:29:23
Lhůta pro podání nabídek
24.04.2019 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Stavební úpravy VVTL PRS č. 414 Drahelčice vč. úpravy měření dle požadavků N4G.
úprava dne 28.3.2019 Na základě zadávací dokumentace, doplňujeme chybějící specifika projektové dokumentace, která jsou uložena na adrese www.uschovna.cz/zasilka/LMEC286LD3PLXCHH-M4B
Kontaktní osoba
Dufek Bohumil Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, ve výzvě je uvedeno: - článek 12. c) doklady k hodnocení dle článku 7. této výzvy, ale dle článku 7. jsem nepochopila jaké doklady máte na mysli... Děkuji za odpověď, hezký den přeje Marcela Matějová Gascontrol.
Odpověď:
Dobrý den paní Matějová, jedná se o výkaz výměr, harmonogram a reference. S pozdravem Ing. Bohumil Dufek

Dotaz č. 2:
Dobrý den, návrh SoD čl. VII. odst. 20 - žádáme o dodání smlouvy č. 3/0589/2001/D. Děkuji, hezký den přeje Marcela Matějová
Odpověď:
Dobrý den paní Matějová, v příloze zasílám zmíněnou smlouvu. S pozdravem Dufek
Přílohy:
o-Smlouva_o_z_sad_ch_spolupr_ce_ELTODO_PPa_s.pdf

Dotaz č. 3:
Dobrý den, termín podání je uveden na volný den, prosím o posun termínu podání na středu 24. 4. 2019. Děkuji za vstřícnost, hezký den přeje Marcela Matějová
Odpověď:
Dobrý den paní Lančová, momentálně Vám nemohu vyhovět, jelikož termín byl zadán jako závazný a dostatečný pro zpracování a podání nabídky, ač nešťastně na svátek. V případě, že budete mí problémy s podáním nabídky do tohoto termínu prosím o opakovanou prosbu v začátku týdne 16. Děkuji za pochopení. Ing. Bohumil Dufek

Dotaz č. 4:
MONTGAS, a.s. Z důvodu zdlouhavého získávání cenových nabídek od jednotlivých subdodavatelů a cenových nabídek na dodávky speciálního materiálu (KK a AUMA) Vást tímto žádám o posunutí termínu podání cenové nabídky do 26.4.2019 Ing. Jiří Michalica, 731450165, michalica@montgas.cz
Odpověď:
Dobrý den pane Ing. Michalica, na základě dohody s představenstvem společnosti PPSD, a.s. a investorem, byl prodloužen termín pro podání nabídky do 24.4.2019 12:00. S pozdravem Ing. Bohumil Dufek

Dotaz č. 5:
1. na str. 4 se v čl. 2, odst. 2.2 hovoří výstupním provozním tlaku 290 – 300 MPa – tady je zřejmě chyba 2. na str. 7, odst. 3.2.1. nám není jasné rozložení této regulační řady pro vlastní potřebu a. proč jsou dvě nezávislé filtrační řady spojeny do jednoho výstupu a napojeny na výměník – nestačila by jedna? b. Jestli je údaj o výkonu této řady správný 250 Nm3/h proč je nutno předehřívat plyn – jedná se defacto o RESO 3. na str. 8, odst. 3.2.2. není popsán nikde předpokládaný výkon regulační řady pro náhradní zdroj 4. při prohlídce specifikací materiálu u kulových kohoutů s pohonem je pouze uveden výrobce AUMA. Pro vypracování cenové nabídky na PRS Drahelčice potřebujeme mít přesnou specifikaci / požadavky na servopohony AUMA. 5. Jak je zajištěna filtrace PRS? V technické zprávě strojní části RS není zmínka o filtraci hlavní PRS 6. Žádáme Vás o posunutí termínu na podaní cenové nabídky do 26.4.2019 z důvodu zdlouhavého získávání cenových nabídek od subdodavatelů. Předem děkuji za vstřícnost a vybavení. s pozdravem Lachnitová
Odpověď:
Dobrý den, kolegové mi zpracovali odpovědi na Vaše otázky viz. níže: 1. na str. 4 se v čl. 2, odst. 2.2 hovoří výstupním provozním tlaku 290 – 300 MPa – tady je zřejmě chyba Bude opraveno - Ano, toto je přepis správná hodnota je 290 – 300 kPa 2. na str. 7, odst. 3.2.1. nám není jasné rozložení této regulační řady pro vlastní potřebu a. proč jsou dvě nezávislé filtrační řady spojeny do jednoho výstupu a napojeny na výměník – nestačila by jedna? Dvě filtrační řady byly navrženy z důvodů zálohy filtračních prvků při čištění/výměně filtrační vložky. Jedna řada je provozní a druhá je záložní. Tato koncepce byla zvolena z důvodů bezodstávkového čištění filtrace a byla několikrát schválena v připomínkovém řízení. b. Jestli je údaj o výkonu této řady správný 250 Nm3/h proč je nutno předehřívat plyn – jedná se defacto o RESO Z důvodů poklesu teploty způsobené expanzí plynu v regulátorech tlaku musí být plyn před redukcí tlaku předehříván. Výkon této řady je Q= 250 Nm3/h. s tlakovým spádem 21 bar. Pro tento tlakový spád je nutno zemní plyn před redukcí předehřát na teplotu 15,7 °C. Pokles teploty při expanzi plynu a tím i nutnost předehřívat plyn před redukcí tlaku není dán výkonem RS resp. jejím průtokem, ale tlakovým spádem. U VTL RS je vhodné plyn předehřívat vždy. U RESO se plyn nepředehřívá z důvodu jejich umístění v dostatečné vzdálenosti od spotřebiče. V našem případě se jedná o regulační řadu pro kotelnu, která je umístěna v těsné blízkosti spotřebičů. Dále je nutné zmínit, že pokud není plyn předehříván, dochází dlouhodobě ke kondenzaci vlhkosti ve výstupním potrubí a tím k významnému snížení životnosti regulátorů tlaku a potrubí/zařízení osazených ve výstupní části RS. 3. na str. 8, odst. 3.2.2. není popsán nikde předpokládaný výkon regulační řady pro náhradní zdroj Bude doplněno do TZ bodu 2.2: Doplnění k RŘ pro náhradní zdroj: • médium: zemní plyn dle ČSN EN ISO 13443 a TPG 902 02, plyn není odorizovaný • tlak vstupní výpočtový (DPu) 600 kPa • tlak vstupní maximální (MOPu) 600 kPa • tlak vstupní provozní (OPu) 290 ÷ 300 kPa • tlak výstupní výpočtový (DPd) 600 kPa • tlak výstupní provozní (OPd) 2,1 kPa • výpočtová teplota -20 ÷ +50°C • teplota plynu provozní vstup: +3 ÷ +10 °C* • teplota plynu provozní výstup: +3 ÷ +10 °C* • max. průtok plynu: 10 Nm3/h 4. při prohlídce specifikací materiálu u kulových kohoutů s pohonem je pouze uveden výrobce AUMA. Pro vypracování cenové nabídky na PRS Drahelčice potřebujeme mít přesnou specifikaci / požadavky na servopohony AUMA. V rámci specifikace každého uzávěru s el. servopohonem (přílohy seznamu materiálu) je specifikován požadavek na provedení pohonu Auma Matic, požadavky na napájení (400VAC) a požadavky na vybavení limitními spínači polohy. Všechny el. servopohony by měly být dodány v souladu se schématem, které zasíláme v příloze. Všechny pohony musí být dimenzovány pro otevření uzávěru při max. rozdílu tlaku 5,3 MPa(g) pro uzávěry osazené na vstupní části RS a při max. rozdílu tlaku 2,4 MPa(g) pro uzávěry osazené na výstupní části RS. Na základě údajů uvedených v PD a těchto doplňujících údajů je možné armatury objednat. 5. Jak je zajištěna filtrace PRS? V technické zprávě strojní části RS není zmínka o filtraci hlavní PRS Filtrace plynu není součástí souboru PS 02/1 Regulační stanice – strojní část. Filtrace plynu je součástí PS 100/1 Vnější potrubní rozvody – strojní část. S pozdravem Ing. Bohumil Dufek
Přílohy:
o-MSPE310KC3__FF8ECTPA00R2AC_001_000.pdf