Portál výběrových řízení

Seznam výběrových řízení

Číslo VŘ Název výběrového řízení Uveřejněno od Poslední změna Termín nabídek Stav
PPSD-19a30df4-55d6 Smlouva o dílo na akci Stavební úpravy na NTL plynovodech v ul. Na Petřinách 13.01.2017 11:28:47 13.01.2017 11:28:47 30.01.2017 08:00:00
Otevřená
PPSD-4315dc56-2464 Smlouva o díla na akci Stavební úpravy STL plynovodu vč. připojek ul. Na Můstku 13.01.2017 09:49:37 13.01.2017 09:49:37 30.01.2017 08:00:00
Otevřená
PPSD-203a2767-6e36 dodávka potrubních komponentů pro roky 2017 a 2018 12.01.2017 16:58:02 12.01.2017 16:58:02 30.01.2017 08:00:00
Otevřená
PPSD-7d6f2df7-97ca dodávky PE tvarovek a elektrotvarovek – rámcová smlouva 06.01.2017 13:43:09 06.01.2017 13:43:09 23.01.2017 08:00:00
Vyhodnocení
PPSD-476852c5-0c41 uzavření rámcové smlouvy k zajištění stavebních prací při zajišťování údržby a oprav plynárenských zařízení kategorie B, C, PII a PIII 30.12.2016 21:46:18 30.12.2016 21:46:18 18.01.2017 09:00:00
Vyhodnocení
PPSD-030a6067-cfd5 Uzavření rámcové smlouvy na provádění stavebních prací a oprav na plynárenských zařízeních při zajišťování pohotovostní služby 30.12.2016 21:43:49 30.12.2016 21:43:49 18.01.2017 09:00:00
Vyhodnocení
PPSD-d37e6967-2fdc uzavření rámcové smlouvy k zajištění zemních prací při činnostech na plynárenských zařízeních 30.12.2016 21:41:39 30.12.2016 21:41:39 18.01.2017 09:00:00
Vyhodnocení
PPSD-41276a5b-7108 Uzavření rámcové smlouvy k zajištění údržbové činnosti na plynárenských zařízeních 30.12.2016 21:36:14 30.12.2016 21:36:14 18.01.2017 09:00:00
Vyhodnocení