Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-df240886-79aa
Název zakázky
Treasury management systém
Uveřejněno od
05.02.2018 13:42:19
Aktualizace
05.02.2018 13:42:19
Lhůta pro podání nabídek
05.03.2018 10:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Dodání a implementace Treasury management systému pro koncern Pražské plynárenské a.s.
Kontaktní osoba
Hornická Kateřina Bc.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, po prvotním pročtení zadávací dokumentace bychom se na Vás rádi obrátili s několika dotazy, předem děkujeme za reakci. 1/ smlouva bude uzavřena na straně odběratele s ISE nebo PPAS (předpokládáme PPAS) 2/ právo zpřístupňovat kopie nabídky uchazeče poradcům zadavatele (bez problémů) ale i vybraným uchazečům - za jakých podmínek a v jakém rozsahu + je tedy možnost, že by i naše společnost měla možnost nahlédnout do nabídky jiného uchazeče? 3/ detaily u referenčních zakázek - nejsme schopni garantovat vyplnění všech požadovaných údajů, vzhledem k existenci obchodního tajemství, smluvních ujednání, důvěrných informací/NDA apod. 4/ zdroj tržních dat Patria Plus (viz 3.1.2.6 Příloha 3) předpokládáme existující smluvní vztah pro poskytování těchto dat mezi PPAS a Patria, kdy PPAS poskytne dodavateli TMS přístup pro získávání těchto dat z Patria Plus. 5/ kap. 3.1.5 v Příloze 3 - potvrďte že se u zkratek OP a OZ jedná o otevřené pohledávky a otevřené závazky S pozdravem Management Data Praha Michal Slavíček
Odpověď:
Dobrý den, zasílám odpovědi na doplňující dotazy: 1) Smlouva bude uzavřena mezi ISE a Dodavatelem. Předmět smlouvy se týká celého koncernu Pražské plynárenské a.s. 2) Zadávací dokumentace musí stanovit parametry možného poskytování nabídky ostatním uchazečům, tedy např. jaké části nabídky budou předloženy, jakým způsobem (k nahlédnutí, kopie nabídky) apod. Pokud ZD nestanoví parametry poskytování nabídky ostatním uchazečům, NEBUDE možné nabídku ostatním uchazečům poskytnout VŮBEC. 3) Prosím o vyplnění všech údajů, které můžete. 4) V současné době máme pouze smluvní vztah pro přihlášení na placenou verzi stránek. Při implementaci TMS ale uvažujeme rozšíření smluvního vztahu o import dat z Patria formou exportního můstku. 5) ANO, jedná se o otevřené pohledávky a závazky.

Dotaz č. 2:
Dobrý den, co znamená konkrétně požadavek na, cituji, "doklad o odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje" - není již součástí informací z Přílohy č. 2? Rádi bychom také měli Vaše vyjádření k předchozímu dotazu (resp. dotazům) ze 7.2.2018. Děkujeme za reakci. MD Praha
Odpověď:
Dobrý den, ano, toto je již v Příloze č.2, jedná se pouze o rekapitulaci k struktuře nabídky.

Dotaz č. 3:
Dobrý deň, 1./Je možné vzhľadom na podobnosť českého a slovenského jazyka predkladať ponuku v slovenčine? Alebo taká nebude akceptovaná? Systémový jazyk a support samozrejme podľa zadania.2./Chápeme správne,že keďže nie je zadefinovaný presný rozsah častí ponúk na sprístupnenie v ZD, tým pádom nebude môcť vidieť žiaden uchádzač ponuky iných uchádzačov? ďakujem
Odpověď:
Dobrý den, 1) Pro zachování rovných podmínek pro všechny účastníky, prosím, o předložení nabídky v českém jazyce. 2) Pokud ZD nestanoví parametry poskytování nabídky ostatním uchazečům, NEBUDE možné nabídku ostatním uchazečům poskytnout VŮBEC.

Dotaz č. 4:
Dobrý den, zásíláme dotazy k zadávací dokumentaci: Treasury operace 1. Postačuje pro výpočet efektivity zajištění metoda dollar offset? 2. Jaká data se budou přidávat k jednotlivým treasury operacím (dle referenčního čísla transakce a banky) pomocí importu dat? Cash management 3. O jaký limit pro debetní zůstatek se jedná? Jedná se o limit na denní zůstatek nebo se jedná o limit na kumulativní CF v daném časovém intervalu? 4. Na základě jakých pravidel probíhá zápočet mezi nákupem a prodejem? Integrace s jinými systémy 5. V jakých případech by měla probíhat parametrizace rekonciliace? 6. K jakému účelu bude sloužit importované ocenění cizoměnových pozic? Ostatní 7. Plánuje zadavatel přechod na MS SQL minimálně ve verzi 2012? Děkujeme za odpověď
Odpověď:
Dobrý den, Add 1) ANO Add 2) Import treasury operací proběhne pouze na začátku implementace – nastavení otevřených pozic a následně budou treasury operace zadávány jednotlivě v době vzniku. Add 3) Denní zůstatek na jednotlivých bankovních účtech – co účet to limit. Add 4) Žádné zápočty nejsou uvažovány. Add 5) Parametrizace rekonciliace bude na začátku implementace. S nastavením parametrů pro každý bankovní účet zvlášť – některé účty nebudou rekonciliovány. Add 6) K reportingu. Přecenění otevřených derivátových pozic zasílá banka a slouží pro účetní operace do výsledovky.

Dotaz č. 5:
Dotaz č.1 V specifikacii su spominane aj dlhopisy. Maju byt v SW podporovanou treasury operaciou? Dotaz č.2 SW ma podporovat aj terminovane vklady s rollover? Dotaz č.3 V specifikacii spominate import precenenia, teoreticke trhove precenenie systemom nie je spominane. Je tato funkcionalita pozadovana? Dotaz č.4 Ohladne Hedge Accounting (zajistovaci ucetnictvi), ake typy zaistovavacich operacii vyuzivate (fair value, cash flow, ...), pre ktore financne instrumenty a ake typy vypoctov? Dotaz č.5 Prosime blizsie popisat funkcionalitu, pripadne biznis vyuzitie funkcionality: Automatický posun časové osy dle nastavených parametrů např. časová řada začíná 5 dní před dnem D a dál do budoucna. Dotaz č.6 Aky typ Value at Risk vypoctov pozadujete od SW? Pre ake operacie, na akych agregaciach? (napr. protistrana, portfolio) Dotaz č.7 Uvedte prosim priklady, ake typy limitov a expozicii riadite vramci risk management? (napr. ADD-ON, VaR, precenenie, nominal, kompetencne limity...) Dotaz č.8 Pozadujete aj vypocet buducich odhadov urokovych nakladov/vynosov na uctoch? (napr. odhady plavajucich urokovych sadzieb, odhady buducich objemov (Stav vlastních zdrojů na účtech zapojených do CashPoolingu s výpočtem úrokových nákladů a výnosů dle nastavených parametrů úrokových sazeb) Dotaz č.9 Prosime blizsie popisat funkcionalitu, pripadne biznis vyuzitie funkcionality: Uživatelsky nastavitelné skupiny operací v seznamech Dotaz č.9 Je potrebné prílohy ako výpis z obchodného registra, prípadne certifikáty prekladať úradne zo slovenčiny do češtiny,alebo vystačíte s dokumentmi v slovenskom jazyku od slovenských inštitúcií? Ďakujem
Odpověď:
Dobrý den, Ad1) Ano Ad2) Není nutné, lze to řešit jako samostatné termínované vklady se stejným referenčním číslem. Ad3) Ocenění otevřených pozic bude bráno od bank a naimportováno k jednotlivým otevřeným dealům. Pokud Váš systém umí sám přecenit jednotlivé Treasury operace, uveďte tuto možnost jako další možné využití. Ad4) Pražská plynárenská nepoužívá zajišťovací účetnictví, k FX forward se stavíme jako k derivátům k obchodování Ad5) Tato funkcionalita by měla umožnit nastavení časové osy CashFlow tak, aby bylo možné nastavit v jaké časové periodě (den, týden, měsíc) sleduji CashFlow v historii a kolik těchto period má být načteno a pro budoucnost – např. na prvních 14 dní bude cashflow vygenerováno v denní periodě, dále 4 týdny a pak již po měsících atd. Ad6) FX VaR pro otevřené pohledávky a závazky po bankovních účtech v cizí měně Ad7) Limity na protistrany (typ limitů v korunovém vyjádření na jednotlivé protistrany nákupu a prodeje) Ad8) Ano, stav vlastních zdrojů na účtech zapojených do CashPoolingu s výpočtem úrokových nákladů a výnosů dle nastavených parametrů úrokových sazeb Ad9) Možnost vytvoření skupiny operací jako MM, FX a následně tyto skupiny používat v reportech – CashFlow, přehledy otevřených pozic apod. Ad10) Dokumenty ze slovenštiny do češtiny není nutné překládat.

Dotaz č. 6:
S ohledem na kapitolu Popis navržených toků dat (3.1.4), konkrétně bod 8 (SAP CO > TMS), prosíme o bližší specifikaci toho, co obnáší konverze dat na CashFlow transakce – například zdali je v plánu uvést více kategorií/skupin, jež budou ovlivňovat platební podmínky, resp. definici posunu data splatnosti apod. Za odpověď děkujeme.
Odpověď:
Dobrý den, Tento bod záleží na možnostech daného TMS. Plán z modulu SAP CO obsahuje analytický účet, období, částku a měnu. Pro zobrazení v CashFlow je nutné převést tyto nákladové a výnosové položky na předpokládané příjmy a výdaje (tj. dopočítat DPH a předpokládané datum splatnosti) , k tomu by měla sloužit tabulka (EXCEL, tabulka v TMS) kde budou nadefinována pravidla pro jednotlivé skupiny analytik (splatnost den v měsíci, výše DPH, zda se jedná o pohledávku nebo závazek).

Dotaz č. 7:
Skutočne by mi veľmi pomohlo ak by ste mi sprostredkovali odpoveď na moju otázku (totižto ZD nedefinuje čas používania sofvéru a prostredie vyzerá vzhľadom na počet interfaceov relatívne premenlivé): Môžeme do ponuky vložiť viac variant na základe spôsobu dodania softvéru, tzn. napr. A prenájom softvéru,B kúpa licencie, B kúpa licencie so supportom? Jedná sa dnes o úplne bežný štandard. Za odpoveď Vám vopred veľmi pekne ďakujem, o čo sa snažím je, ponúknuť Vašej spoločnosti možnosti tak, aby si mohla vybrať najlepšiu pre Vás Nedá sa povedať čo je najlepšie ako dodávateľ. Samozrejme toto celé nie je možné definovať jednou jedinou cenou.
Odpověď:
Dobrý den, ano, můžete předložit více variant. Nabídnutá cena musí být konečná a zahrnovat vše, aby bylo možné systém plnohodnotně využívat v rozsahu stanoveném Zadávací dokumentací.