Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-c39334f3-b2ce
Název zakázky
Prodloužení servisní podpory pro síťové prvky Cisco
Uveřejněno od
26.06.2018 10:54:39
Aktualizace
26.06.2018 10:54:39
Lhůta pro podání nabídek
12.07.2018 10:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem zakázky je prodloužení servisní podpory pro síťové prvky Cisco. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č.1 této Zadávací dokumentace.
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Vážení, dovolujeme si vznést následující dotaz k tomuto výběrovému řízení. V souboru Příloha č.3 Seznam komponent neodpovídá dle našeho názoru v některých případech délka požadované služby v měsících ve sloupci F rozdílu sloupců H a G, tedy datům tam uvedených. Příkladem jsou například řádky 375 až 396, kde je uveden počet měsíců 24, ale rozdíl sloupců H a G činí 47 měsíců. Jedná se o chybu v souboru nebo o přehlédnutí informace Uchazečem? Děkujeme. S pozdravem, Petr Ryvola IBM Česká republika
Odpověď:
Jedná se o chybu na straně zadavatele vzniklou při úpravě požadovaného SLA z 8x5xNBD na 24x7x4 (řádky 375, 376, 396 a 397). Vyšší prioritu má informace o požadovaném začátku a konci služby.

Dotaz č. 2:
Vážení, dovolujeme si požádat o objasnění požadavku na servis komponent, u nichž Zadavatel požaduje tzv. službu neoficiální partnerské podpory (řádky 478 až 481) přílohy č.3. Co přesně je míněno požadovanou službou "Výměna 24x7x4"? Je to pouze dodání uvedeného dílu do 4 hodin od nahlášení poruchy, nebo naopak Zadavatel těmito díly disponuje a požaduje opravu do 4 hodin? Děkujeme. S pozdravem, Petr Ryvola, IBM ČR.
Odpověď:
Pro komponenty vyjmenované v uvedené sekci je požadována podpora na úrovni poskytnutí funkčně adekvátní karty (kompatibilní se sup2T, chassis c6509-E a PSU 3000 W) a její doručení zadavateli v termínu stanoveném SLA. Poskytnutá karta přechází majetkově na zadavatele. Nejde tedy o službu zápůjčky. U komponent, u kterých po požadována oficiální partnerská podpora, je taktéž požadováno pouze doručení nového dílu v termínu stanoveném SLA.

Dotaz č. 3:
Vážení, v příloze č. 1 Rozsah zakázky a požadavky na zpracování nabídky, v bodě III. Obsahové požadavky a struktura nabídky jsou odstavce 3), 5) a 6) prázdné, prosíme o objasnění, zda u těchto bodů měli být uvedené konkrétní požadavky nebo jsou odstavce uvedeny navíc? Děkujeme, s pozdravem Bc. Tomáš Kovář, Networksys a.s.
Odpověď:
Dobrý den, odstavce jsou uvedené navíc. Omylem došlo k přečíslování. S pozdravem Ing. Lenka Petrášková