Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-badce085-d126
Název zakázky
Dodávka tabletů Samsung Galaxy Active2 LTE - změna lhůty pro podání nabídek
Uveřejněno od
07.05.2019 00:18:33
Aktualizace
07.05.2019 00:18:33
Lhůta pro podání nabídek
04.06.2019 09:30:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem zakázky je dodávka 16 ks tabletů Samsung Galaxy Active2 LTE, Android 8, včetně ochranných pouzder, dotykových per a ochranných skel včetně jejich nalepení, pro zákazníka Pražská plynárenská a.s. Uchazeč ve své nabídce uvede předpokládaný termín dodání od doručení objednávky zadavatele. Zadavatel požaduje u subjektů povinných dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zveřejňovat účetní závěrku, doložit za účelem prokázání finančního zdraví a stability účetní výkazy (Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty za poslední tři hospodářská období auditované, příp. neauditované).
Kontaktní osoba
Marek Petr