Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE200021
Název zakázky
Systém WFM & podpora realizace nekomoditních zakázek - změna lhůty pro podání nabídek - změna lhůty pro dotazy do 25.05.2020
Uveřejněno od
14.05.2020 13:28:39
Aktualizace
22.05.2020 14:14:40
Lhůta pro podání nabídek
10.06.2020 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem výběrového řízení je implementace systému WFM & podpora realizace nekomoditních zakázek pro koncern Pražská plynárenská, a.s.
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Soubory dokumentace

14.05.2020 13:28:41

Přílohy ke stažení (pro stažení dokumentů se musíte přihlásit nebo zaregistrovat)

Priloha_c._1_Rozsah_zakazky_a_pozadavky_na_zpracovani_nabidky_WFM.pdf
14.05.2020 13:28:44
Priloha_c._2_Kryci_list_a_cestne_prohlaseni_WFM.docx
14.05.2020 13:28:44
Priloha_c._3_Zadavaci_dokumentace_Podpora_rizeni_mobilnich_pracovniku_6.docx
14.05.2020 13:28:44
Priloha_c._4_Smlouva_o_dilo___vytvoreni__implementace_WFM_systemu.docx
14.05.2020 13:28:45
Priloha_c._5_Smlouva_o_dilo___podpora_a_rozvoj_WFM_systemu.docx
14.05.2020 13:28:45

Pro vložení nabídky se musíte přihlásit nebo zaregistrovat

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, rád bych se Vás dotázal, zdali by bylo možné posunout termín odevzdání nabídky tohoto výběrové řízení na 10.6.2020? Dále bych se Vás rád dotázal, zdali je možné upravit formou komentářů návrhy smluv? Můj poslední dotaz se týká reportingů. Požadujete, aby navrhované řešení mělo nástroj na tvorbu reportů, nebo aby zasílalo data do Vašeho současného řešení, z kterého byste si reporty tvořili sami? Předem děkuji za odpověď a přeji hezký den. S pozdravem, Jan Hildebrandt
Odpověď:
1. Termín posunutí odevzdání nabídky na 10.6.2020 . Odpověď: Zadavatel nepočítá s prodloužením lhůty na podání nabídek. 2. Úprava návrhu smlouvy formou komentářů. Odpověď:Smlouvu je možné upravit formou komentářů. 3. Reporting - požadavek na návrh řešení související s nástrojem na tvorbu reportů případně zasílání dat do stávajícího řešení (report by si tvořil sám zadavatel). Odpověď:Požadujeme, aby navrhované řešení mělo nástroj na tvorbu reportů. Musí být připraveno i na případný další vývoj a propojení s dalšími programy.

Dotaz č. 2:
Dobrý den, jako dodavatel podobného systému považujeme za nereálné dodat takto rozsáhlou nabídku během 14dnů včetně dotazů. 1. Žádame proto o posun termínu i s ohledem na současnou situaci na 15.6. 2. Kolik uživatelů počítá zadavatel pro jednotlivé etapy 1,2, 3, 4 z pohledu licencí na provoz? má dodavatel nacenit kompletní licence už od dokončení etapy 1 resp. 4? 3. Na jak dlouho chceme zadavatel nacenit licence pro uživatele, maintence a zahrnuje do maintenance i podporu systému pro provoz HW? 4. Může zadavatel poskytnout seznam zkratek pro potřeby správné orientace v dokumentaci? 5. Ohledně reportingu - na jake soucasne systemy se ma tento nastroj integrovat? Podporujete naky format datoveho skladu ze kteremu muzeme brat data a vyuzit napr. skrz MS Power BI? děkuji Novák
Odpověď:
1. Žádáme proto o posun termínu i s ohledem na současnou situaci na 15.6. Odpověď: Termín prodloužení VŘ byl s ohledem na zaslané dotazy a s cílem získání nabídek reflektující naše požadavky prodloužen do 10. 6.2020, dotazy pak do 25.5.2020. 2. Kolik uživatelů počítá zadavatel pro jednotlivé etapy 1,2, 3, 4 z pohledu licencí na provoz? má dodavatel nacenit kompletní licence už od dokončení etapy 1 resp. 4? Odpověď: Pro potřebu vyhodnocení výběrového řízení zadavateli postačuje, aby uchazeč v nabídce uvedl nacenění licencí pro cílový stav (tzn. nacenění všech etap najednou). Dále je požadováno, aby uchazeč v nabídce uvedl i jednotkové ceny jednotlivých licencí. 3. Na jak dlouho chceme zadavatel nacenit licence pro uživatele, maintence a zahrnuje do maintenance i podporu systému pro provoz HW? Odpověď: Postačuje uvést pořizovací ceny všech licencí a výši roční maintenance. Podpora systému pro provoz HW bude uvedena zvlášť, a tudíž prosíme nezapočítávat do maintenance aplikace. 4. Může zadavatel poskytnout seznam zkratek pro potřeby správné orientace v dokumentaci? Odpověď: viz. příloha 5. Ohledně reportingu - na jaké současné systémy se má tento nastroj integrovat? Podporujete nějaký formát datového skladu, ze kterého můžeme brát data a využít např. skrz MS Power BI? Odpověď: Ve scope projektu je požadován co možná nejjednodušší provozní reporting nad daty, které budou ve WFM systému. Robustnější reporting nad datovým skladem bude předmětem dalšího rozvoje (tzn. bude nad rámec tohoto projektu).
Přílohy:
o-Odpov___na_dotaz____4.docx

Dotaz č. 3:
Dobrý den, rádi bychom Vás poprosili o informaci, zda je přístupné cloudové řešení pro WFM a cloudová integrační platforma. Děkujeme
Odpověď:
Odpověď: Ano, cloudové řešení je přípustné. – podmínkou je certifikace cloudového prostředí na SOC 3 a ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018

Dotaz č. 4:
Dobrý den, nemá nabídka obsahovat textový popis nabízeného řešení? V "Priloha_c._1_Rozsah_zakazky_a_pozadavky_na_zpracovani_nabidky_WFM.pdf" textová část vůbec není. Nicméně je tam prázdný bod 6, který naznačuje možnou chybu na straně zadavatele. Očekává tedy zadavatel pouze cenu a naplnění kvalifikaci jako obsah nabídky? Toto je nebezpecne, jelikoz pak bude vyklad jednotlivych bodu velmi individualni a muze zpusobit konfilt ve fazi ciloveho konceptu. děkuji
Odpověď:
Odpověď: Nabídka má obsahovat i textový popis nabízeného řešení v návaznosti na požadavky uvedené v Zadávací dokumentaci. V případě, že bude do nabídky uváděno i řešení nad rámec, prosíme o vymezení této části, příp. upřesnění co je nad rámec předložené nabídky.

Dotaz č. 5:
Dobrý den, prosim o vysvetlení následujícíh zkratek. Strana 9 ID21: SZ ID24: HZSE ID29: SS ID34: MZ strana 10: ID 35: MoHs Stránka 11 ID 40: OM Stránka 12 ID 47: LZ a PP Stránka 16 ID3: CV
Odpověď:
Strana 9 ID21: SZ ID24: HZSE ID29: SS – po telefonické konzultaci s dotazujícím není zkratka předmětem dotazu ID34: MZ strana 10: ID 35: MoHs - po telefonické konzultaci s dotazujícím není zkratka předmětem dotazu Stránka 11 ID 40: OM Stránka 12 ID 47: LZ a PP LZ – zkratka již není aktuální. Tento bod je možné vyřadit. Stránka 16 ID3: CV – cejchovní výměna Odpověď: Viz nově přiložený seznam zkratek v dotazu č. 2, odpověď č. 4

Dotaz č. 6:
Dobrý den, jako podrobnost zadavatel očekává v tomto krátkém termínu podání? Je nutný popis navrhovaného řešení pokud zadavatel připouští možné větší změny až v rámci cílového konceptu? děkuji,
Odpověď:
Odpověď: Zadavatel požaduje takovou míru detailu, aby si byl schopen představit, zda systém pokryje jeho procesy & požadavky. Vzhledem k tomu, že většina procesů na straně Zadavatele je aktuálně řešena s minimální IT podporou, je zadavatel připraven přizpůsobit se „best practice“ procesům a funkcím, které navrhne uchazeč.

Dotaz č. 7:
Dotaz 1: Co je myšleno "integračí do aplikačního prostředí? je tim myšlena integrace SAP klient Dotaz 2: ID 40: Prosíme o konkrétní případ k lepšímu pochopení, je to možně? Je nutná integrace s ARC GIS? Dotaz 3: ID 41: Ktere typy barkodů chcete využívat? Je každé pracovní místo identifikováno adresou nebo barkodem? Je Adresa tedy současti pracovního prikazu?Dotaz 4: Můžete vysdílet typický pracovní report jak vypadá? Kolik typů reportů je využíváno? Dotaz 5: ID 47: Co znamená zkratka LZ? Dotaz 6: Stránka 14, 2.2.2: 1 příkaz = 2000 – 5000 výměn. Jaký je cílový proces?: 1 výměna = 1 příkaz,…? Dotaz 7: Strana 23, ID1: Kolik externích partnerů je zapojeno? Jak je řešeno plánování externích partnerů? mají vlastní systémy či budou využívat tento? Dotaz 8: Může dát zadavatel postup scénáře, kdy si pracovník sám z mobilní aplikace zadává pracovní postup? Dotaz 9: Workflow pro externí partnery: prosím o přesný popis workflow jak si ho zákazník představuje. Dotaz 10: Jak si zákazník představuje nacenění systému? Požaduje rozpad na 4 etapy, které jsou velmi vágně specifikované? Umožnuje zakaznik změnit cenu po provedení analyzy? Vzhledem k extrémně krátkému času na připravu nabídky, dotazům a velmi vágní specifikaci předmětu plnění atd. by uchazeč rád znovu požádal o zvážení výrazného prodloužení termínu podání nabídky, aby byla schopnost partnerů připravit nabídku na urovni zachována. Dotaz 11: Sizing požadavků na IT Infrastruktury tedy nehraje v hodnocení nabídek žádnou roli? Děkuji Novák
Odpověď:
Dotaz 1: Co je myšleno "integrací“ do aplikačního prostředí? Je tím myšlena integrace SAP klient. Odpověď: Jedná se o integraci s SAP pomocí integrační platformy SAP XI/PI. Dotaz 2: ID 40: Prosíme o konkrétní případ k lepšímu pochopení, je to možně? Je nutná integrace s ARC GIS? Odpověď: Nejčastější případ pro použití mapových podkladů na mobilním zařízení bude vyhledání místa realizace zakázky technikem a zobrazení zakázek naplánovaných na daný den. Návrh konkrétního technického řešení Zadavatel očekává od uchazeče. Dotaz 3: ID 41: Které typy barkodů chcete využívat? Je každé pracovní místo identifikováno adresou nebo barkodem? Je Adresa tedy součastí pracovního příkazů? Odpověď: Aktuálně se používá čárový kód typu: Code 128. Místo zakázky je primárně identifikováno adresou, případně číslem parcely a je součástí Dotaz 4: Můžete vysdílet typický pracovní report, jak vypadá? Kolik typů reportů je využíváno? Odpověď: reporty viz zaslané v příloze Dotaz 5: ID 47: Co znamená zkratka LZ? Odpověď: LZ – zkratka již není aktuální. Tento bod je možné vyřadit. Zodpovězeno v dotazu č. 5 Dotaz 6: Stránka 14, 2.2.2: 1 příkaz = 2000 – 5000 výměn. Jaký je cílový proces?: 1 výměna = 1 příkaz,…? Odpověď: Aktuálně je na každou cejchovní výměnu vytvářena servisní zakázka. V rámci analýzy je Zadavatel připraven diskutovat variantu, kdy by pracovní příkaz obsahoval více servisních zakázek (např. při řešení cejchovních zakázek v bytových domech). Dotaz 7: Strana 23, ID1: Kolik externích partnerů je zapojeno? Jak je řešeno plánování externích partnerů? mají vlastní systémy či budou využívat tento? Odpověď: Systém bude využívat cca 10 externích partnerů. Pro realizaci zakázek budou využívat vlastní systémy. Dotaz 8: Může dát zadavatel postup scénáře, kdy si pracovník sám z mobilní aplikace zadává pracovní postup? Odpověď: Jedná se o proces plánování a realizace cejchovních výměn plynoměrů. V rámci stávajícího procesu technik obdrží seznam servisních zakázek, které musí za určité období zrealizovat. Plán práce na konkrétní den si technik připravuje sám. V analytické fázi projektu bude definováno, zda v cílovém stavu bude detailní plánování cejchovních výměn realizováno technikem, nebo dispečerem. Dotaz 9: Workflow pro externí partnery: prosím o přesný popis workflow jak si ho zákazník představuje. Odpověď: Jedná se o jednoduché schvalovací WF k předaným dokumentům. Dotaz 10: Jak si zákazník představuje nacenění systému? Požaduje rozpad na 4 etapy, které jsou velmi vágně specifikované? Umožnuje zákazník změnit cenu po provedení analýzy? Vzhledem k extrémně krátkému času na přípravu nabídky, dotazům a velmi vágní specifikaci předmětu plnění atd. by uchazeč rád znovu požádal o zvážení výrazného prodloužení termínu podání nabídky, aby byla schopnost partnerů připravit nabídku na úrovni zachována. Odpověď: Termín VŘ byl s ohledem na zaslané dotazy prodloužen na 10.6.2020. Rozpad ceny na 4 etapy je definován v návaznosti na požadavky a samotnou realizaci jednotlivých etap. Při výběru dodavatele a sepsání smlouvy o Implementaci WFM není možné cenu po provedení analýzy měnit. Je možné, že se zadavatel následně po skončení jednotlivé etapy rozhodne dále nerealizovat další etapy. Informace o této skutečnosti jsou zakotveny v návrhu smlouvy, který je třeba v rámci VŘ akceptovat. Dotaz 11: Sizing požadavků na IT Infrastruktury tedy nehraje v hodnocení nabídek žádnou roli? Odpověď: Hodnotící kritéria Zadavatel ve Výběrovém řízení nezveřejňuje, a tudíž není relevantní na tuto otázku podávat jakoukoliv odpověď.
Přílohy:
o-Vyhodnocen__spot_eby_plyn_2020.xlsx
o-VYHODNOCEN__PP_2020.xlsx
o-D_Zak_zkov__list_PPD_a_s__stavebn___innost___maloodb_r_2020_pro_PPD.xlsx

Dotaz č. 8:
Dobrý den, prosíme o informaci, zda budou pracovníci kontaktního centra přistupovat do plánovací aplikace a v jakém počtu. Ze zkušenosti doporučujeme omezit oprávnění na omezenou skupinu pro plánování (dispečer, interní/externí administrátor zakázek), a nebo menší skupinu pracovníků kontaktního centra. Toto doporučení by snížilo požadavky na potřebné licence.
Odpověď:
Ano budou. Aktuálně mohou plánovat vybrané typy servisních zakázek téměř všichni pracovníci zákaznických kanceláří a call centra (cca 150 uživatelů). Množství uživatelů z kontaktního centra jsme schopni omezit na cca 70.

Dotaz č. 9:
DObrý den, 1. v případě, že bude práce vykonávana na 1 místě (například panelák), který má více měřiciích pristroju, uvazuje zadavatel nad 1 pracovním přikazem obsahujícím několik měřáků, čí na každý měřák bude vlastní PP? 2. Které typy barkodů budou využívány v mobilní aplikaci, či které zadavatel požaduje v mobilní aplikaci? 3. Znovu prosíme o zvážení posunu termínu výběrového řízení, vzhledem k faktu, že zadavatel neodpověděl k dnešnímu dni na většinu položených otázek a termín odezdání je za 6 pracovních dní. děkujeme
Odpověď:
1. v případě, že bude práce vykonávána na 1 místě (například panelák), který má více měřících přístrojů, uvazuje zadavatel nad 1 pracovním příkazem obsahujícím několik měřáků, čí na každý měřák bude vlastní PP? Odpověď: Aktuálně je na každou cejchovní výměnu vytvářena servisní zakázka. V rámci analýzy je Zadavatel připraven diskutovat variantu, kdy by pracovní příkaz obsahoval více servisních zakázek (např. při řeše cejchovních zakázek v bytových domech). 2. Které typy barkodů budou využívány v mobilní aplikaci, či které zadavatel požaduje v mobilní aplikaci? Odpověď: Aktuálně se používá Code 128. 3. Znovu prosíme o zvážení posunu termínu výběrového řízení, vzhledem k faktu, že zadavatel neodpověděl k dnešnímu dni na většinu položených otázek a termín odevzdání je za 6 pracovních dní. Odpověď: Termín prodloužení VŘ byl s ohledem na zaslané dotazy a s cílem získání nabídek reflektující naše požadavky prodloužen do 10. 6.2020, dotazy pak do 25.5.2020.

Dotaz č. 10:
ID Otázka 1: Je možné uvažovat provoz v cloudu ? 2: Parametrizace systému - je možné specifikovat úroveň patametrizace ? Jedná se o úpravy barev a layotu, nebo i chování jednolivýc prvků? 3: Zobrazení pracovního příkazu/zakázky na mapě - je možné využití gMaps nebo OpenStreetMaps nebo se očekává integrace GIS ? 4: Elektronický záznam k provedené činnosti - očekává se formulář definovaný dle druhu činnosti nebo dynamický formulář konfigurovatelný z BE 5: Elektronický podpis - je tím myšlený biometrický podpis nebo je akcepotovatelý podpis bez záznamu biometrický dat 6: Mobilní mapové podklady - očekává se offline funkčnost nebo je možné využití Google Map či integrace apliakce třetí strany 7: Zadání spotřebovaného materiálu - Je popsáno formou číselníku tedy není očekáváno skladové hospodářství daného technika ? 8: Export vybraných dat do standardních formátů - je možné kvantifikovat přibližný počet takových exportů 9: Generování korespondence - bude možné získat rozhranní a technický popis k B10Adobe Lifecycle ? 10: MZ - Formuláře po nekomoditní služby - jedná se známé formuláře pro kařdou službu nebo je uvažováno, že si zadavatel bude workflow a formuláře pro nabídky tvořit dynamicky v rámci WFM a mobilní aplikace bude toto přebírat ? 11: "Prosím o vysvětlení zkratek v 4.1 Stávající architektura - infotypy: IT 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45,78, 83, 105, 121, 152, 153, 244, 245, 2001, 2003, 2006, 2010,9000, 9015, 9105" 12: Podpora správy mobilních zařízení (MZ) - je již v rámci ISE / PPAS / PPD implementován Mobile Device Management nebo se očekávájí možnosti správy v rámci funkcí WFM . Je možné řešit dodávkou Mobile Device Management produktu ? 13: Má být součástí nabídky i textový popis navrhovaného řešení či nikoliv. Bez textového popisu může dojít k nepochopení jednolivých funkčních celků a jejich náročnosti a problémům při analytické části. Pokud je součástí i textový popis je termín na odevzdání nabídek velmi krátký. 14: Je možná reestimace a změny scope běhěm analytické části nebo se očekává přesný odhad ceny a termínů dle zatím známého zadání ?
Odpověď:
Odpovědi na dotazy - viz. příloha
Přílohy:
o-Rekapitulace_dotaz__v_LVC_v_etn__odpov_d__eMAN_final.pdf

Dotaz č. 11:
Je možné uvažovat provoz v Cloudu?
Odpověď:
Odpověď: Ano, cloudové řešení je přípustné. podmínkou je certifikace cloudového prostředí na SOC 3 a ISO 27001, ISO 27017 a ISO 27018

Dotaz č. 12:
Parametrizace systému - je možné specifikovat úroveň parametrizace? Jedná se o úpravy barev a layotu, nebo i chování jednotlivých prvků?
Odpověď:
Odpověď: Obecně lze říci, že čím více toho bude moci Zadavatel v systému upravovat/parametrizovat bez nutnosti programování tím lépe. Vzhledem k tomu, že vysoká míra parametrizace má často významný vliv na cenu řešení, tak zadavatel nepředepisuje její konkrétní úroveň. Je na uchazeči, aby v nabídce popsal možnosti svého řešení.

Dotaz č. 13:
Zobrazení pracovního příkazu/zakázky na mapě - je možné využití gMaps nebo OpenStreetMaps nebo se očekává integrace GIS?
Odpověď:
Odpověď: Využití Google Maps i OpneStreetMap je možné.

Dotaz č. 14:
Elektronický záznam k provedené činnosti - očekává se formulář definovaný dle druhu činnosti nebo dynamický formulář konfigurovatelný z BE systému?
Odpověď:
Odpověď: Očekává se formulář definovaný pro jednotlivé činnosti.

Dotaz č. 15:
Elektronický podpis - je tím myšlený biometrický podpis nebo je akceptovatelný podpis bez záznamu biometrický dat?
Odpověď:
Odpověď: Akceptovatelný podpis bez biometrických dat.

Dotaz č. 16:
Mobilní mapové podklady - očekává se offline funkčnost nebo je možné využití Google Map či integrace aplikace třetí strany?
Odpověď:
Odpověď: Offline funkčnost mobilních map není nutná. Google Map, či jiné aplikace lze použít.

Dotaz č. 17:
Zadání spotřebovaného materiálu - Je popsáno formou číselníku tedy není očekáváno skladové hospodářství daného technika?
Odpověď:
Odpověď: Je očekávána minimalistická evidence materiálu, který technik převezme a následně vykáže na konkrétní zakázce.

Dotaz č. 18:
Export vybraných dat do standardních formátů - je možné kvantifikovat přibližný počet takových exportů?
Odpověď:
Odpověď: V rámci projektu Zadavatel očekává dodávku cca 10 sestav.

Dotaz č. 19:
Generování korespondence - bude možné získat rozhraní a technický popis k B10 Adobe Lifecycle?
Odpověď:
Odpověď: Aktuálně generování pdf dokumentů probíhá tak, že zdrojová aplikace uloží xml dokument do definované složky a následně proběhne job, který xml předá ALC k vygenerování pdf. Zadavatel je připraven v rámci analýzy diskutovat i jiné technické řešení.

Dotaz č. 20:
MZ - Formuláře po nekomoditní služby - jedná se známé formuláře pro každou službu nebo je uvažováno, že si zadavatel bude workflow a formuláře pro nabídky tvořit dynamicky v rámci WFM a mobilní aplikace bude toto přebírat?
Odpověď:
Odpověď: Jedná se o známe formuláře pro každou službu. Možnost dynamické tvorby formulářů je vítána.

Dotaz č. 21:
"Prosím o vysvětlení zkratek v 4.1 Stávající architektura - infotypy: IT 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45,78, 83, 105, 121, 152, 153, 244, 245, 2001, 2003, 2006, 2010,9000, 9015, 9105".
Odpověď:
Odpověď: Jedná se o tabulky v SAP, ve kterých jsou uvedeny informace o zaměstnancích. Pro potřeby WFM budou předávány zejména tyto informace: ID Název Popis 0 Opatření Status zaměstnance (aktivní, neaktivní) 1 Organizační přiřazení Zařazení v organizační struktuře 2 Data k osobě Základní informace o osobě (jméno, příjmení, titul, oslovení…) 7 Plánovaná prac. Doba Informace o pracovní době daného zaměstnance. 105 Komunikace Tel. číslo a e-mail zaměstnance 2001 Nepřítomnost Informace o veškerých typech nepřítomností zaměstnance.

Dotaz č. 22:
Podpora správy mobilních zařízení (MZ) - je již v rámci ISE / PPAS / PPD implementován Mobile Device Management nebo se očekávají možnosti správy v rámci funkcí WFM . Je možné řešit dodávkou Mobile Device Management produktu?
Odpověď:
Odpověď: Pro oblast MDM je v PPAS naimplementován IBM MaaS360.

Dotaz č. 23:
Má být součástí nabídky i textový popis navrhovaného řešení či nikoliv. Bez textového popisu může dojít k nepochopení jednotlivých funkčních celků a jejich náročnosti a problémům při analytické části. Pokud je součástí i textový popis je termín na odevzdání nabídek velmi krátký.
Odpověď:
Odpověď: Termín prodloužení VŘ byl s ohledem na zaslané dotazy a s cílem získání nabídek reflektující naše požadavky prodloužen do 10. 6.2020, dotazy pak do 25.5.2020.

Dotaz č. 24:
Je možná reestimace a změny scope během analytické části nebo se očekává přesný odhad ceny a termínů dle zatím známého zadání?
Odpověď:
Odpověď: Očekáváme ideálně nacenění přesného odhadu ceny a termínu dle zadání. S tím, že je počítáno možné navýšení/ponížení nákladů spojených na implementaci, které budou vzájemně odsouhlasené v průběhu Implementace WFM.

Dotaz č. 25:
Dobrý den, Chtěl bych vás požádat o zodpovězení následujících dotazů: Dotaz č. 1: Můžete prosím uvést verzi systému SAP, na kterou bude probíhat integrace řešení WFM? Dotaz č. 2: V příloze ZD číslo 3 jsou uvedeny funkční požadavky na práci s mapou. Předpokládáte integraci na vaše stávající GIS řešení? Pokud ano, můžete prosím specifikovat systém GIS a jeho aktuální verzi? Bude požadováno zobrazení vybraných objektů GIS a jejich atributů? Děkuji
Odpověď:
odpovědi viz příloha
Přílohy:
o-Odpov___ze_dne_25052020.pdf

Dotaz č. 26:
Dobrý den, zadavatel uvádí v podmínkách, že minimálně 80% práce musí vykonávat kmenoví zaměstnavatele dodavatele. Rad bych se zeptal, proc je zde tato podmínka, spolupracujeme se zahranicnim subjektem, ktery dodává cast prace a my take, timto bychom byli automaticky vyloučeni i přes to, že tato podmínka nema zadny pozitivní dopad na kvalitu. Predpokladame samozrejme vse v cestine. děkuji za odpověd.
Odpověď:
Požadavek/podmínka vychází z našich vnitřních standardů pro obdobné projekty a tudíž není důvod jakkoliv podmínku měnit.