Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-857489b5-6c8e
Název zakázky
Bonusový systém pro koncern Pražská plynárenská, a.s.
Uveřejněno od
14.06.2019 09:51:24
Aktualizace
14.06.2019 09:51:24
Lhůta pro podání nabídek
03.07.2019 10:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Cílem zakázky je zavedení systému jednotného zadávání, správy a reportingu odměn zaměstnanců koncernu Pražská plynárenská a.s. do SAP a zaměstnaneckého portálu (SAP Enterprise portál). Součástí zakázky je analýza stávajícího stavu a implementace navrženého řešení. Jednotlivé části dodávky budou zadavatelem postupně schvalovány. Součástí dodávky je cílový koncept, který musí být akceptován zadavatelem.
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, v příloze posíláme naše dotazy. Děkuji předem. P.Koníř, KCT DATA
Přílohy:
d-DotazyPP_bonus.docx
Odpověď:
1. Je hodnotící systém (stanovení měsíčních / ročních KPI) součástí tohoto projektu? Nebo je potřeba jen systém na rozdělení bonusů na základě výsledků již existujících hodnocen. Odpověď k bodu 1: Hodnotící systém není součástí projektu – KPI vyhodnocují vedoucí samostatně. 2. Kolik existuje hodnotících formulářů, které mají vliv na bonusy? Příklady: a. Roční KPI b. Měsíční KPI c. Mimořádné hodnocení (např. Adaptační fáze atd.) Odpověď k bodu 2: Formulář pro - individuální bonusy (frekvence hodnocení a výpočtu bonusu je měsíční, výplata od 1 do 12 měsíců – dle stanovených KPI), - mimořádné odměny (z přiděleného rozpočtu vedoucí přiděluje odměny), - obchodní odměny (vedoucí navrhne odměny a zašle následně schvalovateli). 3.Bude možné, aby vedoucí zadal jen bonusy (částky), bez podpůrného hodnotícího formuláře? Odpověď k bodu 3: Pro individuální bonusy bude mít vedoucí podporu v hodnotícím formuláři. Výpočet nebo určení mimořádné a obchodní odměny probíhá mimo systém. Vedoucí zadává pouze částky k jednotlivým zaměstnancům. 4. Je možné poslat vzorové hodnotící formuláře, popřípadě screenshot z infotypu 9015? Odpověď k bodu 4: Očekáváme, že návrh hodnotícího formuláře bude součástí nabídky. 5.Je možné využít standard v technologii Abap Webdynpro (třeba pro první fázi), nebo je požadováno dodání fiori aplikací? V současné době totiž Fiori rozhraní k modulu Enterprise Compensation Management není k dispozici. Odpověď k bodu 5: Požadujeme Fiori

Dotaz č. 2:
Zákazník požaduje kompletní vývoj nové aplikace na zaměstnaneckém portálu anebo používáte nějakou SAP standardní aplikaci : Enterprise Compensation Management, Hodnocení zaměstnanců a chcete ji programově doplnit/upravit ?
Odpověď:
Standardní aplikaci nepoužíváme.

Dotaz č. 3:
Dobrý den, prosíme o odpovědi k těmto dotazům: • Je součástí nabídky i revize a nový návrh systému odměňování? • Jsou součástí projektu všechny složky mzdy (fixní mzda (a nastavení mzdových rozpětí), variabilní složky (bonus, mimořádné odměny, osobní ohodnocení,...), benefity? Děkuji. K.Chramostová,Deloitte
Odpověď:
1. ne, není součástí revize a návrh celého systému odměňování 2. součástí projektu jsou pouze variabilní složky mzdy

Dotaz č. 4:
Dotazy k VŘ Bonusový systém pro koncern Pražská plynárenská, a.s./ISE, Příloha č.3 Zadání: 1. Na jaký organizační objekt je vázán Virtuální účet (např. Org. jednotka, Odbor, Nákladové středisko,..)? 2. Kdo stanovuje výši virtuálního účtu a jak často se aktualizuje (např. 1x ročně se stanoví výše pro organizační objekt)? 3. Je virtuální účet stanoven absolutní částkou v Kč nebo je vypočítán z fixní nebo variabilní složky mezd zaměstnanců? 4. Existuje více virtuálních účtů podle mzdových druhů, na které se po schválení bonusy vyplácí? 5. Prosím popište účel infotypu 9015. 6. Jaké jsou kompetence vedoucího odborného útvaru pro mzdové složky a rozpočty (bonusy)? 7. Jaký je vztah mzdových složek a rozpočtů k účetnímu okruhu (odměny). 8. Kdo zadává bonusy a kdo odměny? 9. Jaké kroky má schvalovací workflow pro bonusy a jaké pro odměny? 10. Mohou se v rámci jednoho formuláře kombinovat různé bonusy a odměny s různým schvalovacím workflow? 11. Prosím potvrďte, že hodnoty SLA uvedené v příloze jsou nezbytné ( výrazně vyšší náklady na servisní podporu – držení pohotovosti), podle naší zkušenosti z podobných implementací zákazníci buď: a. vyžadují v servisní smlouvě výrazně měkčí parametry SLA, např. Kategorie služby Priorita Reakční doba Kontrolní doba řešení požadavku Kritická Urgentní 3 hodiny 1 den Vysoká 8 hodin 5 dnů Běžná 20 hodin 20 dnů b. podobné parametry jako v Zadání vyžadují pouze pro dobu relevantní pro období zpracování mezd c. nevyžadují/nemají podepsány servisní smlouvy vůbec.
Odpověď:
Odpovědi jsou uvedeny v příloze tohoto dotazníku.
Přílohy:
o-Dotazy_MIBCON__dopln_no_25062019.docx

Dotaz č. 5:
Dobrý den, zasílám dotazy k výběrovému řízení: 1. Prosím můžete nám zaslat ukázku nebo popis IT 9015, jak je nyní v SAPu nastaven? 2. Prosím mohli byste nám poskytnout datový model ACCESS databáze, která se nyní používá pro výpočet bonusu? Děkuji.
Odpověď:
Odpovědi viz.příloha
Přílohy:
o-Dotazy_CGI__dopln_no_26062019.docx