Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-603ae619-71b0
Název zakázky
Implementace řešení pro Klientské Kontaktní centrum
Uveřejněno od
01.02.2019 07:29:47
Aktualizace
01.02.2019 07:29:47
Lhůta pro podání nabídek
21.02.2019 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Doplnění aplikační SW podpory k vybudovaným streamům KKC tak, aby umožňovala efektivní provozování všech aktivit včetně nezbytných reportovacích funkcionality.
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dotazy k zadávací dokumentaci: ISE-603ae619-71b0 „Implementace řešení pro KKC“ 1) V Příloze 6 (Rozsah řešení), v kapitole 1.3 se v textech odkazuje na specifikaci reportů dle přiloženého .xls zadání. Toto však v dokumentu chybí, ani není v ostatních přílohách poptávky. Prosím, můžete tuto specifikaci doplnit? Odkaz je v podkapitolách 1.3.10, 1.3.11, 1.3.12 a 1.3.13. 2) V kapitole 1.1.13 Nastavení chatových front je poptán bod 10: Nastavit možnost sdílení obrazovky operátora. Toto není součástí licence SAP CRM ani SAP CCtr, jak je uvedeno i v Příloze 5. Používá již Zadavatel nějaký systém co-browsingu? Pokud ano, jaký? Pokud ne, lze pro účely nabídky předpokládat, že součástí nabídkové ceny budou pouze integrační práce a licence si pořídí Zadavatel napřímo, mimo rámec této nabídky? 3) Je možné podat variantní nabídku k rámcovým požadavkům na servisní podporu kontaktního centra specifikovaným v zadávací dokumentaci, Příloha č. 7 Rámcové požadavky na podporu KKC NDA? Děkujeme
Odpověď:
1) doplněna specifikace reportů viz. příloha KKC reporty 2) Zadavatel v současnosti nevyužívá žádný systém co-browsingu. Podle mne by bylo vhodné do nabídky uvést i vybraný systém s cenou za licence. 3) Variantní nabídku může uchazeč podat, za předpokladu, že bude součástí jeho nabídky. Tuto variantní nabídku však neuvede na krycím listu, neboť zadávací dokumentace toto neumožňuje: „Nabídková cena bude uvedena v závazné struktuře dle vzorové přílohy č. 2 – Krycí list této zadávací dokumentace. V uvedených podkladech není uchazeč oprávněn činit další úpravy či změny.“
Přílohy:
o-KKC_Reporty_5.xlsx