Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE200026
Název zakázky
Obměna diskového pole - změna lhůty pro podání nabídek
Uveřejněno od
30.07.2020 14:15:54
Aktualizace
12.08.2020 10:42:58
Lhůta pro podání nabídek
24.08.2020 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Dodávka diskového pole na základě specifikace, která přílohou č. 3 této zadávací dokumentace
Kontaktní osoba
Petrášková Lenka Ing.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den jménem naší společnosti bych rád položil několik dotazů: - Jaký je současný poměr logických kapacit (čistých dat, tj. dat bez započtení vlivu deduplikace a komprimace) jednotlivých aplikací (VMware, AIX, Oracle, Sybase ASE)? Je možné upřesnit aplikaci na AIX? Je přítomen nějaký šifrovaný či komprimovaný workload a pokud ano, v jakých kapacitách (pro jednotlivé aplikace)? - Obsahuje či bude obsahovat VMware VDI workload? Je nutné aby pole umělo využívat deduplikaci i kompresy současně pro všechny typy současných i potencionálních workloadů (např. VDI)? - Pole musí umožňovat replikaci i zrcadlení. Znamená zrcadlení "metro" funkcionalitu (vysoká dostupnost přes dvě lokality)? Musí takové zrcadlení fungovat mezi různými řadami nebo je možné dodat řešení, které vyžaduje identický kontrolér? - Je při upgrade firmware vyžadováno zachování výkonu (100.000 IOPS)? - Jaký datastore je uvažován pro VMware? Je vyžadována podpora V-VOL? - End to end podpora NVMe je vyžadována pro počáteční kapacitu nebo je nutná podpora i u přídavných shelfů připojených NVMe? - Jaké je k dispozici napájení a jaká je maximální dovolená typická spotřeba? S pozdravem Jiří Plzák
Odpověď:
1. Jaký je současný poměr logických kapacit (čistých dat, tj. dat bez započtení vlivu deduplikace a komprimace) jednotlivých aplikací (VMware, AIX, Oracle, Sybase ASE)? Je možné upřesnit aplikaci na AIX? Je přítomen nějaký šifrovaný či komprimovaný workload a pokud ano, v jakých kapacitách (pro jednotlivé aplikace)? AIX – 15TB, VMware – 60TB, Oracle – 39TB, Sybase ASE – 1,5TB Šifrovaný ani komprimovaný workload není přítomen 2. Obsahuje či bude obsahovat VMware VDI workload? Je nutné aby pole umělo využívat deduplikaci i kompresy současně pro všechny typy současných i potencionálních workloadů (např. VDI)? O VDI se neuvažuje 3. Pole musí umožňovat replikaci i zrcadlení. Znamená zrcadlení "metro" funkcionalitu (vysoká dostupnost přes dvě lokality)? Musí takové zrcadlení fungovat mezi různými řadami nebo je možné dodat řešení, které vyžaduje identický kontrolér? Podmínkou je, aby pole ve vzdálené lokalitě nemuselo mít identický kontrolér 4. Je při upgrade firmware vyžadováno zachování výkonu (100.000 IOPS)? Maximální přípustný pokles výkonu je 25% 5. Jaký datastore je uvažován pro VMware? Je vyžadována podpora V-VOL? V-vol je vyžadováno. 6. End to end podpora NVMe je vyžadována pro počáteční kapacitu nebo je nutná podpora i u přídavných shelfů připojených NVMe? „End to end“ podpora NVMe by měla být i u případných přídavných boxů 7. Jaké je k dispozici napájení a jaká je maximální dovolená typická spotřeba? K dispozici jsou koncovky C13/C14 a C19/C20, max 3200W

Dotaz č. 2:
Dobrý den pro přehlednost dotazu jej přikládáme v PDF formátu
Přílohy:
d-STORAGE_ONE_up_es_uj_c__dotazy.pdf
Odpověď:
Odpovědi uvedeny v dotazu č. 1

Dotaz č. 3:
Dobrý den, V příloze této zprávy zasílám dotazy k zadávací dokumentaci. Předem děkuji za jejich zodpovězení. S pozdravem Tomáš Dalík H.T.D. spol. s r.o.
Přílohy:
d-Dotazy_k_zad_vac__dokumentaci.docx
Odpověď:
Odpovědi uvedeny v příloze
Přílohy:
o-V____odpov_di_na_dotazy_uchaza_e_2020_08_11.pdf

Dotaz č. 4:
Dobrý den v Příloha č. 1 Rozsah zakázky a požadavky na zpracování nabídky uvádíte v bodě č. 4 Krycí list či smlouvu je uchazeč povinen předložit pouze v originále podepsaném oprávněným zástupcem dodavatele. Máme to chápat jako tak, že za originál je brán doklad podepsaný digitálně oprávněným zástupcem dodavatele? Nebo jaká je Vaše představa o vložení originálu na elektronický portál. Předem děkuji za upřesnění
Odpověď:
Krycí list můžete podepsat fyzicky a vložit scan nebo můžete podepsat elektronicky a vložit. V případě, že by po formální stránce nebylo vše v pořádku spojila bych se s Vámi a případné formální nedostatky bychom napravili.

Dotaz č. 5:
Dobrý den, v přiloženém dokumentu zasíláme dotazy.
Přílohy:
d-ISE___VR_na_Storage_system.doc
Odpověď:
Odpovědi uvedeny v příloze.
Přílohy:
o-d_ISE__VR_na_Storage_system_odpov_di.pdf