Portál výběrových řízení

Detail

Číslo zakázky
ISE-04964894-4234
Název zakázky
Poskytování služeb podpory a rozvoje systému SAP
Uveřejněno od
26.07.2019 10:47:59
Aktualizace
26.07.2019 10:47:59
Lhůta pro podání nabídek
19.08.2019 12:00:00
Druh
dodávky
Předmět
Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb podpory a rozvoje systému SAP. Detailní popis je uveden v Příloze č. 1 a č. 2 této zadávací dokumentace.
Kontaktní osoba
Findejsová Eva

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám na výběrové řízení

Dotaz č. 1:
Dobrý den, prosíme o doplnění zadání o: - specifikace seniority - délka praxe, projekty apod. - dále pak o výčet modulů, nebo technických kompetencí, či konkrétních znalostí, které požadované role mají pokrýt. Děkuji. S pozdravem Radovan Marinkov
Odpověď:
- 3-5 let praxe dle realizovaných projektů;
- celý SAP - ERP, ISU, CRM, BW, XI, WF, ABAP …. dle možností uchazeče.

Dotaz č. 2:
Dobrý den. K VŘ máme tři dotazy: 1. Jedná se o SAP R3 nebo již S4HANA? 2. Kterých modulů se VŘ týká? Je možno definovat moduly instalované a využívané v Pražské Plynárenské? 3. V bodě I. Přílohy č.1 Specifikace je uvedeno: „Uchazeč nabídne pouze ty role, které je schopen poskytnout a splnit podmínky zadávací dokumentace,…“. Na druhé straně v bodě III., odstavec 8. je uvedeno:“ Nabídku je možné podat ve vztahu k předmětu plnění zakázky jako celku. Podání nabídek pouze do části předmětu zakázky je nepřípustné.“ Je tedy možno podat nabídku jen na některé role nebo moduly?
Odpověď:
1. SAP R3, CRM, BW, IS-U;
2. ERP - SD, FI, CO, AM, MM, PM, HR, ISU, CRM, BW; 3. Ano, je možné podat nabídku jen na některé role nebo moduly, na které má uchazeč kompetence.

Dotaz č. 3:
Dobrý deň, je možné ponuku vložiť na tento portál elektronicky v celom jej rozsahu, vrátane jej častí (napr. podpísaná zmluva, čestné prehlásenie a pod.)? Alebo je potrebné ponuku poslať i poštou/osobne?
Odpověď:
Uchazeč předloží nabídku včetně příloh a souvisejících dokumentů pouze elektronicky prostřednictvím portálu pro výběrová řízení.

Dotaz č. 4:
Dobrý deň, v rámci vkladania ponuky na tento portál sa vyžaduje vyplnenie povinného poľa "Termín dodání".. Čo sa pod týmto termínom rozumie, prosím Vás?
Odpověď:
Standardně se tímto termínem myslí termín dodání předmětu zakázky. Jedná se o pole šablony na portále pro výběrová řízení. V případě VŘ "Poskytování služeb podpory a rozvoje systému SAP" uchazeč může uvést datum lhůty pro podání nabídek, tj. 19.8.2019.

Dotaz č. 5:
Dobrý den, chtěli bychom Vás požádat o zodpovězení našeho dotazu. Děkuji předem. V přílohe č. 1 Rozsah zakázky a požadavky na zpracování nabídky se uvádí: Obsahem rámcové smlouvy budou následující role k jednotlivým modulům SAP: 1) Senior Architekt SAP 2) Architekt SAP 3) Senior Konzultant SAP 4) Konzultant SAP 5) Senior Konzultant báze SAP 6) Konzultant báze SAP 7) Senior Developer 8) Developer Prosíme o upřesnění, pro které konkrétní moduly SAP je požadována role Senior Konzultanta SAP (bod 3) a Konzultanta SAP (bod 4). Zároveň prosíme o upřesnění, zda na pozice Senior Developer (bod 7) a Developer (bod 8) je požadována specifikace ABAP nebo JAVA. Děkuji předem, Martin Trávníček
Odpověď:
Koncový uživatel Pražská plynárenská, a.s., využívá SAP R3, CRM, BW, ISU. Jedná se o moduly ERP - SD, FI, CO, AM, MM, PM, HR, ISU, CRM, BW. V rámci VŘ očekáváme nabídku na role dle možností uchazeče (není podmínkou nabídnout celý rozsah jak v modulech, tak senioritě).
Ano, na pozice Senior Developer (bod 7) a Developer (bod 8) je požadována specifikace ABAP, JAVA a nebo FIORI. Uchazeč nabídne dle svých možností.

Dotaz č. 6:
Dobrý den, bude možné později doplnit do smlouvy nového konzultanta v takovém případě, kdy k datu podání nabídky konzultant ještě u uchzeče nepracuje, ale nastoupí například až na konci roku? děkuji za odpověď.
Odpověď:
Ano, je možné uplatnit v rámci smlouvy nového konzultanta, pokud bude splňovat podmínky zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:
Dobrý den, dotaz ohledně prokázání kvalifikace: stačí na veškeré požadavky doložení originálu výpisu ze Seznamu kvalifikovaných dodavaterlů a k tomu předložení účetních uzávěrek za požadované 3 poslední roky? Děkujeme za odpověď
Odpověď:
Ano, uchazeč může předložit výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

Dotaz č. 8:
Dobrý den,chtěl bych požádat o upřesnění, co je potřeba vyplnit ve čtvrtém sloupci tabulky, kde je uvedeno Finanční objem v Kč bez DPH? V nabídce mají být jen sazby, celkový objem se nedá vypočítat a proto se nedá napsat ani procento z celku ani absolutní částka. Název subdodavatele IČO Popis části zakázky realizované subdodavatelem Finanční objem v Kč bez DPH (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) (doplní uchazeč) Děkuji za odpověď.
Odpověď:
S ohledem na Vámi zmíněný nesoulad krycího listu v části 3. se zadáním, považujte poslední sloupec za bezpředmětný. Tento sloupec není potřeba vyplňovat.

Dotaz č. 9:
Dobrý den, v návaznosti na dotaz č. 8 mám dotaz k vyplnění pole "Cena bez DPH" tabulky "Vložení nabídky" na Portálu výběrových řízení ISE. Předmětem nabídky jsou sazby jednotlivých nabízených rolí, celková cena (finanční objem) bez DPH se nevyplňuje (viz odpověď na dotaz č. 8. Nabízíme více jak jednu roli. Do pole "Cena bez DPH" musí být nabídková cena vyplněna (pod polem pro vložení ceny bez DPH je to výslovně uvedeno). Dotaz zní co máme do pole Cena bez DPH vyplnit pokud máme více než jednu sazbu na člověkoden?
Odpověď:
Při vkládání nabídky na portál VŘ uchazeč vyplní do povinného pole "Cena bez DPH" hodnotu jedné z nabízených sazeb. Hodnoceny budou samozřejmě všechny sazby, které uchazeč uvede ve své nabídce.
Upřesnění ke zmiňovanému dotazu č. 8: Pole Finanční objem se nevyplňuje v části týkající se případného subdodavatele.